pagetop
bug_report
Report a bug
cloud_upload Upload

COVER MEDIA

mail_outline Message

Courses

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Vzdělávací kurz poskytne určitou jazykovou výbavu v anglickém jazyce potřebnou nejen pro obecnou komunikaci a rozšíření znalostí, ale také zvýšení odborného využití při vzdělání a…

COVER MEDIA 1 enrollments • 0 likes

Vzdělávací kurz představí zásady odběratelsko-dodavatelských vztahů a základní obchodní dovednosti. Naučí řízení moderní administrativy, napomůže při rozšíření osobního potenciálu…

Základy IT SCORM

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Vzdělávací kurz z oblasti IT připraví na maximálně možné efektivní využívání PC při výkonu podnikatelské činnosti. Důraz je kladen na obecné principy používání PC a ovládání…

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Vzdělávací kurz nabídne informace o možnosti všeobecné podpory a také podpory spojené s využitím prostředků EU. Seznámí účastníky s postupem při zpracování podnikatelských záměrů…

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Vzdělávací kurz poskytne přípravu na podnikání se zaměřením na podnikání fyzické osoby i založení obchodní společnosti. Naučí je orientaci v živnostenském zákoně, odpoví na otázky…

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Tento kurz je určen pro získání pokročilých znalostí při práci s programem OpenOffice.org Writer.

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Tento kurz je určen pro získání základních znalostí při práci s programem OpenOffice.org Writer.

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Tento kurz je určen pro získání základních znalostí při práci s programem OpenOffice.org Impress.

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Tento kurz je určen pro získání pokročilých znalostí při práci s programem OpenOffice.org Calc.

COVER MEDIA 0 enrollments • 0 likes

Tento kurz je určen pro získání základních znalostí při práci s programem OpenOffice.org Calc.

keyboard_arrow_up Top